-

Fel

Illegal mix of collations (utf8mb4_general_ci,COERCIBLE) and (utf8_unicode_ci,IMPLICIT) for operation 'if' SQL=SELECT Event.*,'com_jcalpro' AS context,IF(Event.`created_by`=0,'Gäst',IF(Event.`created_by`=-1,'System',Author.name)) AS author_name,IF(Event.`created_by`=0,'gst',IF(Event.`created_by`=-1,'system',Author.username)) AS author_username FROM #__jcalpro_events AS Event LEFT JOIN #__users AS Author ON Author.id = Event.`created_by` LEFT JOIN #__jcalpro_event_categories AS CatFilter ON CatFilter.event_id = Event.id WHERE Event.approved = 1 AND Event.private = 0 AND Event.published = 1 AND Event.approved = 1 AND ((( Event.start_date <= '2017-05-31 22:00:00' AND Event.end_date >= '2017-07-01 21:59:59' AND Event.end_date != '2038-01-18 00:00:00' AND Event.end_date != '0000-00-00 00:00:01' AND Event.end_date != '9999-12-01 00:00:00') OR ((Event.start_date >= '2017-05-31 22:00:00' AND Event.start_date < '2017-07-01 21:59:59') AND (Event.end_date = '2038-01-18 00:00:00' OR Event.end_date = '0000-00-00 00:00:01' OR Event.end_date = '9999-12-01 00:00:00')) OR ( Event.start_date > '2017-05-31 22:00:00' AND Event.start_date <= '2017-07-01 21:59:59') OR ( Event.end_date > '2017-05-31 22:00:00' AND Event.end_date <= '2017-07-01 21:59:59' ) )) GROUP BY Event.id HAVING ((CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') NOT LIKE ',20,%' AND CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') NOT LIKE '%,20,' AND CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') NOT LIKE '%,20,%' AND CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') NOT LIKE ',20,')) ORDER BY Event.featured DESC,Event.start_date ASC LIMIT 0, 999999

Skorpetorp | 572 93 OSKARSHAMN | Tel kansli 0491-940 33 el. 0491-940 00 | Tel pro/shop 0491-940 22 | Tel restaurang 0491-940 70

Copyright © 2017 Oskarshamns Golfklubb. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är fri programvara publicerad under GNU General Public License.