-

Fel

Illegal mix of collations (utf8mb4_general_ci,COERCIBLE) and (utf8_unicode_ci,IMPLICIT) for operation 'if' SQL=SELECT Event.*,'com_jcalpro' AS context,IF(Event.`created_by`=0,'Gäst',IF(Event.`created_by`=-1,'System',Author.name)) AS author_name,IF(Event.`created_by`=0,'gst',IF(Event.`created_by`=-1,'system',Author.username)) AS author_username FROM #__jcalpro_events AS Event LEFT JOIN #__users AS Author ON Author.id = Event.`created_by` LEFT JOIN #__jcalpro_event_categories AS CatFilter ON CatFilter.event_id = Event.id WHERE Event.approved = 1 AND Event.private = 0 AND Event.published = 1 AND Event.approved = 1 AND ((( Event.start_date <= '2017-06-26 22:00:00' AND Event.end_date >= '2017-06-27 21:59:59' AND Event.end_date != '2038-01-18 00:00:00' AND Event.end_date != '0000-00-00 00:00:01' AND Event.end_date != '9999-12-01 00:00:00') OR ((Event.start_date >= '2017-06-26 22:00:00' AND Event.start_date < '2017-06-27 21:59:59') AND (Event.end_date = '2038-01-18 00:00:00' OR Event.end_date = '0000-00-00 00:00:01' OR Event.end_date = '9999-12-01 00:00:00')) OR ( Event.start_date > '2017-06-26 22:00:00' AND Event.start_date <= '2017-06-27 21:59:59') OR ( Event.end_date > '2017-06-26 22:00:00' AND Event.end_date <= '2017-06-27 21:59:59' ) )) GROUP BY Event.id HAVING ((CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',19,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,19,' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,19,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',19,') OR (CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',20,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,20,' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,20,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',20,') OR (CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',22,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,22,' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,22,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',22,') OR (CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',23,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,23,' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,23,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',23,') OR (CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',24,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,24,' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,24,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',24,') OR (CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',26,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,26,' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,26,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',26,') OR (CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',30,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,30,' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,30,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',30,') OR (CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',38,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,38,' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,38,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',38,') OR (CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',39,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,39,' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,39,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',39,') OR (CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',42,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,42,' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE '%,42,%' OR CONCAT(',', GROUP_CONCAT(CatFilter.category_id), ',') LIKE ',42,')) ORDER BY Event.featured DESC,Event.start_date ASC LIMIT 0, 999999

Skorpetorp | 572 93 OSKARSHAMN | Tel kansli 0491-940 33 el. 0491-940 00 | Tel pro/shop 0491-940 22 | Tel restaurang 0491-940 70

Copyright © 2017 Oskarshamns Golfklubb. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är fri programvara publicerad under GNU General Public License.